Contact

U bent welkom in onze Showroom :

Zaterdag  10.00 - 12.00 uur
of op afspraak

Smederij Matthijsse B.V.
Rapenburgweg 12
4365 ND Meliskerke
tel.           0118 - 56 32 73
gsm.       06 53 86 80 86
e-mail.   info@idomatthijsse.nl
facebook.com/smederij-ido-matthijsse

Smederij Matthijsse respecteert uw privacy , zie Privacy Statement.

Wanneer u contact op wilt nemen,
mailt u dan via : info@idomatthijsse.nl

Prijswijzigingen en zetfouten van alle artikelen
op deze website voorbehouden.

-

PRIVACY STATEMENT

Contactgegevens:   Zie boven

Deze website wordt beheerd door Smederij Matthijsse Snijtechniek en Handel, hierna te noemen Smederij Matthijsse en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij bezoek aan deze website kan Smederij Matthijsse gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via bestelling door geeft of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Smederij Matthijsse uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Smederij Matthijsse verwerkt uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze doelen zijn :  

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het afhandelen van uw betaling
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Gegevensverwerking

Smederij Matthijsse verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website of E-mail aan Smederij Matthijsse heeft doorgegeven, of via een andere manier zoals persoonlijk of telefonisch contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Smederij Matthijsse of een bestelling bij Smederij Matthijsse te doen.

Smederij Matthijsse gebruikt uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan Smederij Matthijsse heeft verstrekt. Als u Smederij Matthijsse om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Smederij Matthijsse de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een bestelling doet, gebruikt Smederij Matthijsse de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan de bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met Smederij Matthijsse; info@idomatthijsse.nl of 0118 – 56 32 73

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

De gegevens worden zo lang als noodzakelijk bewaart om u van dienst te kunnen zijn vanuit het oogpunt service en garantie.

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

U kunt ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 14 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft, kunt u zich per e-mail wenden tot info@idomatthijsse.nl

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Smederij Matthijsse uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Smederij Matthijsse; info@idomatthijsse.nl  Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven via info@idomatthijsse.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Smederij Matthijsse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.